Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Uniunea Europeană, în date şi cifre

Organismele consultative ale Uniunii Europene Comitetul Regiunilor

Comitetul Regiunilor este o instituţie a Uniunii Europene care a luat fiinţă în 1994. Reprezintă regiunile subnaţionale ale Uniunii în procesul legislativ, dar numai în manieră consultativă, similară cu cea a Comitetului Economic şi Social. Scopul este cel de înlesnire a participării regiunilor europene la viaţa comunitară. Pe acest considerent, autorităţile locale îşi aleg delegaţi pentru a le reprezenta în Comitetul Regiunilor.  Comitetul Regiunilor este format din 344 de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale, iar numărul membrilor alocat fiecărui stat este în funcţie de mărimea populaţiei. România are 15 membri şi se află pe locul şapte în ierarhia statelor cu cei mai mulţi reprezentanţi.

Competenţe

Trei sferturi din legislaţia UE este implementată la nivel local şi regional. Reprezentanţii locali şi regionali trebuie să aibă un cuvânt de spus atunci când se pun în dezbatere legi noi. Tratatele obligă Comisia Europeană şi Consiliul să consulte Comitetul Regiunilor când fac propuneri în domenii care pot avea repercusiuni la nivel local sau regional. Prin Tratatul de la Maastricht s-au stabilit cinci domenii – coeziune economică şi socială, comunicaţii transeuropene, sănătate, cultură şi educaţie.

Tratatul de  la Amsterdam a mai adăugat cinci competenţe la această listă – politica de personal, politica socială, mediu, training şi transport – domenii care acoperă practic cea mai mare parte a activităţilor UE. În afara acestor domenii, Comisia şi Parlamentul European se pot consulta cu Comitetul Regiunilor în problematici care au implicaţii indirecte la nivel regional sau local. Consiliul Europei are pe agenda sa anuală de dezbateri Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale, care este similar Comitetului Regiunilor Uniunii Europene. Competiţia economică dintre regiuni a obligat, în ultimii ani, aproape toate statele membre UE să-şi reorganizeze administraţia publică.

Componenţa

În afara instituţiilor UE, cea mai mare organizaţie din Europa care reuneşte autorităţile locale şi regionale este Consiliul Regiunilor şi Municipalităţilor Europene. Membrii acestei organizaţii sunt asociaţii naţionale ale oraşelor, municipalităţilor şi regiunilor din 35 de state europene. Toate aceste asociaţii reprezintă aproximativ o sută de mii de autorităţi publice locale şi regionale care promovează conceptul de „o Europă unită“, care se bazează pe propria guvernare democratică la nivel local şi regional. Site-ul oficial al Comitetului Regiunilor este www.cor.europa.eu. În următoarea ediţie vom prezenta date referitoare la Uniunea Economică şi Monetară şi Zona Euro.

Aurora DUMITRESCU
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2008

Vizualizari: 693֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI