Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Curier juridic (23)

Hotărârea Guvernului nr. 1.297, din 14 octombrie 2008, pentru desemnarea autorităţii naţionale competente în ceea ce priveşte codificarea cărnii de bovine adulte – masculi, în vederea acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat şi pentru aprobarea atribuţiilor principale în acest domeniu, precum şi pentru completarea art. 2 din HG nr. 1223/1996
(MO al României, Partea I, nr. 705, din 16 octombrie 2008)

Aşa cum era de aşteptat, prin acest act normativ guvernamental, Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie „Prof. dr. G.K. Constantinescu“ (ANARZ) a fost desemnată ca autoritate naţională competentă pentru certificarea cărnii de bovine adulte – masculi, în vederea acordării restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat. (Art. 1).

Pe cale de consecinţă, principalele atribuţii ale ANARZ constau în emiterea certificatelor pentru carne de bovine adulte – masculi, conform modelului prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 433/2007, pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte – masculi şi pentru carne dezosată sferturi anterioare de bovine adulte – masculi, conform modelelor prevăzute în anexele nr. I şi II la Regulamentul (CE) nr. 1.359/2007, precum şi în supravegherea sacrificării animalelor şi/sau a operaţiunilor de dezosare, după caz, a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului (Art. 2).

La art. 3 din hotărâre se prevede că prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale se stabilesc condiţiile de emitere a certificatelor prevăzute la art. b.2, precum şi cele referitoare la verificarea şi supravegherea produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării lor sub un regim vamal în vederea exportului.

Odată cu aceste noi reglementări, la articolele 2 din HG nr. 1.223/1996 privind reorganizarea activităţii de coordonare şi dezvoltare a patrimoniului genetic naţional din zootehnie, publicată în MO al României, Partea I, nr. 310, din 27 noiembrie 1996, după litera b1) s-a introdus o nouă literă, litera b2), cu următorul cuprins:

„b2) emite certificatul pentru carnea de bovine adulte – masculi, conform modelului prevăzut în anexa nr. I la Regulamentul (CE) nr. 433/2007, precum şi certificatele pentru carne dezosată sferturi posterioare de bovine adulte – masculi şi pentru carne dezosată sferturi anterioare de bovine adulte – masculi, conform modelelor prevăzute în anexele nr. I şi II la Regulamentul (CE) nr. 1.359/2007 şi realizează operaţiunile de verificare şi supraveghere a produselor care fac obiectul certificatelor până în momentul plasării acestora sub un regim vamal în vederea exportului.“ (Art. 4).

În final, trebuie să reţinem faptul că prezenta hotărâre de Guvern creează cadrul legal pentru implementarea dispoziţiilor Regulamentului Comisiei Europene (CE) nr. 433/2007 de stabilire a condiţiilor de acordare a restituirilor speciale la export în sectorul cărnii de vită şi mânzat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 104 din 21 aprilie 2007 şi ale Regulamentului Comisiei Europene (CE) nr. 1.359/2007 de stabilire a condiţiilor de acordare a restituirilor speciale la export pentru unele tranşe de carne de vită şi mânzat dezosată, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 304, din 22 noiembrie 2007.

Pagină realizată de jurist Costel-Alexandru GHEORGHE
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2008

Vizualizari: 706֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI