Home   Despre noi   Abonamente   Video   Articole   Oferte   Anunturi   Newsletter   Agro Business   Contact   Arhiva

Imprimati articolul

Şcoala agricolă din Huşi,  la 100 de ani

Colegiul Agricol Huşi, judeţul Vaslui, a sărbătorit 100 ani de existenţă, o şcoală în care s-au cultivat şi luminat peste 7.000 de fii şi fiice ai Moldovei.
Cât adevăr cuprind cuvintele spuse de acad. Constantin Ciopraga: „Cine trece prin Huşi şi n-a vizitat Liceul de Viticultură, Muzeul Viticol şi Vinoteca sa naţională e la fel cum ar trece prin Iaşi fără să fi văzut Palatul Culturii şi grandioasa Grădină Botanică!“

Am participat la multe aniversări din unităţi de învăţământ, dar n-am întâlnit atâta lume: profesori universitari, cercetători, specialişti de înaltă clasă, care au condus şi conduc unităţi agricole, societăţi agricole şi fermieri, reprezentanţi ai organelor locale, cei mai mulţi foşti elevi ai acestei şcoli. Aula primăriei a devenit neîncăpătoare. Zeci de participanţi de la tribuna Aulei şi-au exprimat emoţiile, gândurile, sentimentele de simpatie faţă de şcoală.

Un progres spectaculos

Aşa cum spunea cel mai cunoscut şi simpatizat om din şcoală, prof. dr. Avram D. Tudosie, profesor şi director coordonator al şcolii în perioada 1964-1994 „pornind la înfiinţare într-o clădire cu 6 săli de clasă, actualul colegiu deţine patru clădiri de şcolarizare, două cămine, două săli de sport şi festivităţi. Şcoala mai dispune şi de un complex de vinificaţie nou, o sală modernă pentru degustări şi o Vinotecă naţională cu 25.000 de sticle, precum şi un muzeu vitivinicol. Ferma didactică şi de producţie a crescut de la 8 ha în 1908, la 30 ha în zilele noastre.

O mică academie viticolă

Cuvinte deosebite de apreciere la adresa şcolii a spus acad. V.D. Cotea: „Prezenţa şi laborioasa activitate a Liceului Agroindustrial şi raportul de colaborare al acestuia cu catedra Facultăţii de Horticultură de Stat şi cu asociaţiile cooperatiste au făcut ca viticultura huşeană să devină, datorită acumulărilor sale calitative, „casa de suflet a viticulturii moldave“, o mică „academie a viei şi vinului“ la care poposim periodic pentru a ne măsura modesta noastră activitate cu înfăptuirile zilei.  Colegiul Agricol „Dimitrie Cantemir“ a devenit, în timp, unul dintre cele mai complexe şi mai prestigioase licee din ţară. Unele lucrări ştiinţifice elaborate de entuziaştii acestui nucleu de învăţământ şi cercetare atestă prioritatea sa pe plan naţional. Puţine şcoli în România pot prezenta un bilanţ atât de bogat de lucrări de specialitate.

Cei 70 de profesori şi ingineri care îşi desfăşoară în prezent activitatea în Colegiul Naţional Agricol Huşi sunt constant preocupaţi de modernizarea şcolii, prestigiul predecesorilor fiindu-le un îndreptar şi un îndemn. În prezent şcoala se poate lăuda că are încălzire centrală pe gaz metan, două cămine pentru elevi, două laboratoare, două săli de sport şi o cantină cu 600 de locuri. Recent, au fost dotate cu mobilier 15 săli de clasă şi două laboratoare. Urmează renovarea vinotecii şi a muzeului viticol cu rescrierea citatelor şi maximelor care încântă spiritul fiecărui vizitator.

Teodor MARIAN
REVISTA LUMEA SATULUI, NR.23, 1-15 DECEMBRIE 2008

Vizualizari: 973֩ Comentarii

--> Click aici pentru a adauga un comentariu
© 2005-2011 REVISTA LUMEA SATULUI